dnes je 26.5.2024

Stavebný zákon s komentárom
Produkt manažér

On-line kniha Stavebný zákon s komentárom je jedným z nosných zákonov v oblasti stavebníctva a je určená pre všetkých, čo vykonávajú odborné činnosti v oblasti stavebníctva, zároveň môže pomôcť pri riešení praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období viacerými novelizáciami, a to zákonom č. 93/2019 Z. z., zákonom č. 279/2019 Z. z., zákonom č. 90/2020 Z. z., zákonom č. 145/2021 Z. z., zákonom č. 149/2021 Z. z. a naposledy zákonom č. 172/2022 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2023. Posledná novela Stavebného zákona súvisí s prenosom vybraných kompetencií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia začal vykonávať všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu riadneho chodu úradu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Na tomto mieste možno súčasne vyzdvihnúť, že Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky predstavuje s účinnosťou od 1. januára 2023 ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie okrem ekologických aspektov, výstavbu a vyvlastnenie.

Od roku 1976 bol zákon č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon) viac ako 40-krát novelizovaný a blíži sa koniec jeho účinnosti. V nasledujúcom období spomínaný zákon nahradia dve nové právne normy, a to zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe s účinnosťou od 1. apríla 2024 a zákon č. 200/2022 Z. z. o  územnom plánovaní s  účinnosťou od 1. apríla 2024. V  roku 2024 nastanú zásadné zmeny v oblasti stavebníctva, na ktoré sa už ale treba pripraviť postupne a pripravovať si i dokumentáciu a projektové zabezpečenie v súlade s pripravovanými zmenami.

Predtým a potom než zákonu č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)  skončí jeho účinnosť, všetci vieme, že  mnohých stavebných konaní sa bude ešte jeho právna úprava dotýkať. Preto zostaňte s nami, aby ste vedeli čo ďalej.

Všetky novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  s úplným znením, komentármi a praktickými príkladmi nájdete v prehľadne rozpracovanej on-line knihe Stavebný zákon s komentárom.  

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.

S pozdravom


Claudia Frindtová

POZOR! Zapracované zmeny pre rok 2024!

Hlavné časti on-line knihy:

 • Prvá časť - Územné plánovanie
 • Druhá časť - Stavebný poriadok
 • Tretia časť - Sankcie
 • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
 • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
 • Šiesta časť - Ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
 • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

Čo je nové v on-line knihe

Komentár k stavebnému zákonu § 2a Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi
Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie
Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia stavieb
Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie stavieb
Komentár k stavebnému zákonu § 105 Priestupky
Komentár k stavebnému zákonu § 106 Správne delikty
Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekcia
Komentár k stavebnému zákonu § 126 - § 127 Ochrana zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov 

Komentár k stavebnému zákonu § 140b Záväzné stanovisko

Komentár k stavebnému zákonu § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniach

Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142j Prechodné ustanovenia
Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142g Prechodné ustanovenia

V roku 2024 máte okrem spracovania komentára k Stavebnému zákonu k dispozícii i viac ako 100 znení právnych predpisov 24-hodín denne aktualizovaných.

Čo získate s on-line knihou?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení Stavebného zákona
 • zrozumiteľne spracované témy
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom

Autorský kolektív

Ing. Vasil Ivanov
Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online knihy

"Problematika výstavby je dosť komplikovaná a komentár mi pomohol sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
Jozef K., Trenčín

"Komentár aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
Jana H., Bratislav

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024

Tému podcastu predstavuje Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024. Primárny podnet predmetnej novelizácie spoč...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Vyhláška úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu od 1.4.2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 31.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<apríl  jún>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV