dnes je 13.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 105 Priestupky

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 105 Priestupky

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

§ 105

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 333,94 eura sa potresce ten, kto:

a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takého ohlásenia alebo v rozpore s ním,

b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takého povolenia alebo v rozpore s ním,

c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,

d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,

e)