dnes je 21.5.2022

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie

2.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Stavebné povolenie

§ 66

(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

(2) Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo