dnes je 21.5.2022

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie stavieb

4.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie stavieb

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Odstraňovanie stavieb

§ 88

(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie:

a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,

c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 4),

d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola