dnes je 2.6.2023

Oddiel 2: Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbeGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 6: Záväznosť územnoplánovacej dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 15 Zrušený od 1. 8. 2000Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 1: Ciele a úlohy územného plánovaniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 122 Zrušený od 1. 11. 2005Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

PRVÁ ČASŤ - ÚZEMNÉ PLÁNOVANIEGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 140 Vzťah k správnemu poriadkuGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 109 Cieľ vyvlastneniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 7a Ostatné podkladyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 3: Všeobecné technické požiadavky na výstavbuGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 1: Základné ustanoveniaGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 5: Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 4: Obstarávanie územnoplánovacej dookumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 7: Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 7: Užívanie staviebGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 124 Zrušený od 1.9. 1997Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

DRUHÁ ČASŤ STAVEBNÝ PORIADOKGarancia

31.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43e Všeobecné technické požiadavky na výstavbuGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43d Základné požiadavky na stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 3: Územnoplánovacia dokumentáciaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 4: Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prácGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 8: Územné konanieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 8: Údržba stavieb a ich odstraňovanieGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddiel 2: Územnoplánovacie podkladyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 14 Zrušený od 1. 8. 2000Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 33a Zrušený od 1. 8. 2000Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 26Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 3 Územnoplánovacie podkladyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 123Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 7 Územno - technické podkladyGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 130 Informačné systémyGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 85 Zmena v užívaní stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43f Stavebné výrobkyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 6 Územná prognózaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 23 Návrh územného plánu zónyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 9 Koncepcia územného rozvoja SlovenskaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 111b Poskytovanie náhradGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 86 Údržba stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 19b Prípravné práceGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 8Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 1Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 19c Prieskumy a rozboryGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 111 Náhrada za pozemky a stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 11 Územný plán obceGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46 ProjektantGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŠIESTA ČASŤ OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOVGarancia

15.5.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer