dnes je 3.12.2023

Komentár k stavebnému zákonu § 26Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 3 Územnoplánovacie podkladyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 33a Zrušený od 1. 8. 2000Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 14 Zrušený od 1. 8. 2000Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 124 Zrušený od 1.9. 1997Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 15 Zrušený od 1. 8. 2000Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 122 Zrušený od 1. 11. 2005Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 123Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 111b Poskytovanie náhradGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 6 Územná prognózaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43f Stavebné výrobkyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43d Základné požiadavky na stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 7a Ostatné podkladyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 19b Prípravné práceGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 140 Vzťah k správnemu poriadkuGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 109 Cieľ vyvlastneniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 1Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 19c Prieskumy a rozboryGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 8Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 130 Informačné systémyGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 9 Koncepcia územného rozvoja SlovenskaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 10 Územný plán regiónuGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43e Všeobecné technické požiadavky na výstavbuGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46a StavbyvedúciGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43c Nebytové budovyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 121 Vojenské a iné stavebné úradyGarancia

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov PhD., JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 7 Územno - technické podkladyGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 22 Návrh územnoplánovacej dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 137 Občianskoprávne a iné námietkyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 111 Náhrada za pozemky a stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 135 Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbeGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 115 - § 116 Užívanie vyvlastneného pozemku a stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 125 Zabezpečenie záujmov obrany štátuGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 134 Vstup na cudzie pozemky a stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43g Stavebné práceGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 136 Riešenie rozporovGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekciaGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 23 Návrh územného plánu zónyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 2Garancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 86 Údržba stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 120 Špeciálne stavebné úradyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 85 Zmena v užívaní stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46c Geodet a kartograf stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 87 Nevyhnutné úpravyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 139 Vymedzenie niektorých pojmovGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer