dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 9 Koncepcia územného rozvoja Slovenska

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 9 Koncepcia územného rozvoja Slovenska

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 9

Koncepcia územného rozvoja Slovenska

(1) Koncepcia územného rozvoja Slovenska sa spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov. Územno-technickým podkladom na jej spracovanie je Stratégia územného rozvoja Slovenska.

(2) Koncepcia územného rozvoja Slovenska ustanovuje najmä

a) usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospodárskych aglomerácií v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach,

b) rozvoj hlavných urbanizačných osí na území Slovenskej republiky,

c)