dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie stavieb

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 88 – § 97 Odstraňovanie stavieb

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Marek Šmid; Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

§ 88

Odstraňovanie stavieb

(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie:

a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,

c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 4),

d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

(2)