dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prác

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prác

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová

Oddiel 5

POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ

§ 71

(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.

(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.

(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.


k § 71: