dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 7 Územno - technické podklady

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 7 Územno - technické podklady

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7

Územno-technické podklady

(1) Územno-technické podklady ako účelové zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia sa spracúvajú pre celé územie Slovenskej republiky a pre vybrané územné celky.

(2) Územno-technické podklady slúžia najmä

a) na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,

b) na posudzovanie a tvorbu koncepcie investičnej výstavby,

c) na priebežné sledovanie zmien v podmienkach územia, jeho organizáciu a využitie,

d) na územné rozhodovanie, ak nie je príslušná územnoplánovacia dokumentácia spracovaná.

(3) Územno-technické podklady obstaráva úrad, ktorý zabezpečuje ich priebežné dopĺňanie a zmeny. Na základe poverenia úradu môžu niektoré územno-technické podklady obstarať aj iné