dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 66 – § 70 Stavebné povolenie

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

§ 66

Stavebné povolenie

(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

(2) Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov