dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 46c Geodet a kartograf stavby

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46c Geodet a kartograf stavby

Ing. Vasil Ivanov ; PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46c Geodet a kartograf stavby

§ 46c

Geodet a kartograf stavby

Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.


Komentár k § 46c

V zákone nie je uvedené kto je nositeľom povinnosti zabezpečenia činnosti geodeta a kartografa. Pretože stavebný úrad vydal stavebné povolenie stavebníkovi, možno dedukovať,