dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 46a Stavbyvedúci

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46a Stavbyvedúci

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 46a

Stavbyvedúci

(1) Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

(2) Stavbyvedúci je oprávnený

a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,

c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,

e) koordinovať poradie stavebných prác,

f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.


Komentár k § 46a

Rozsah