dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 32 Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 32 Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Oddiel 8

Územné konanie

Umiestňovanie stavieb a využívanie územia

§ 32

(1) Ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak, určiť podmienky na umiestnenie stavby a zmenu využitia územia možno územným rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o využití územia.

(2) Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,(1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.