dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 3 Územnoplánovacie podklady

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 3 Územnoplánovacie podklady

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Oddiel 2

Územnoplánovacie podklady

§ 3

Územnoplánovacie podklady

Územnoplánovacie podklady sú:

a) urbanistická štúdia,

b) územný generel,

c) územná prognóza,

d) územno-technické podklady.


Komentár k § 3

Ide o podklady, ktoré riešia niektoré problémy v území čiastkovým spôsobom. Obstarávajú ich orgány územného plánovania, ktoré potrebujú tieto podklady pre rozhodovanie alebo ako podklad pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie.