dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 28

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

V schválenej územnoplánovacej dokumentácii orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, označí textovú časť územnoplánovacej dokumentácie, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou, ktorá obsahuje

a) označenie schvaľovacieho orgánu,

b) číslo uznesenia a dátum schválenia,

c) odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis.

(2) Územnoplánovacia dokumentácia, ktorú schválila vláda, je uložená na úrade. Územné plány regiónov sú uložené na úrade, v samosprávnych krajoch a na krajských stavebných úradoch; územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.

(3)