dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 19c Prieskumy a rozbory

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 19c Prieskumy a rozbory

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 19c

Prieskumy a rozbory

(1) Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Pre územný plán regiónu a územný plán obce sa v rámci prieskumov a rozborov spracúva optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky (ďalej len "krajinno-ekologický plán").

(3) Prieskumy a rozbory pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska obsahuje Stratégia územného rozvoja Slovenska.


Komentár k § 19c

Zhotoviteľ