dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 140 Vzťah k správnemu poriadku

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 140 Vzťah k správnemu poriadku

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 140

Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.


Komentár k § 140

Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. Ustanovenia tohto zákona sa uplatňujú pri správnych konaniach podľa stavebného zákona subsidiárne.