dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 139 Vymedzenie niektorých pojmov

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 139 Vymedzenie niektorých pojmov

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 139

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, (13)

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, (13a)

c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. (13b)

d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. (13c).

(2) Ak sa v tomto zákone používa pojem

a) “stavba“, rozumie sa tým aj jej časť,