dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácie

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácie

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Evidencia a ukladanie dokumentácie

§ 131

Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných rozhodnutí a rozhodnutí o ochrane objektov, chránenom území a ochrannom pásme, vydávané podľa osobitných predpisov, včítane prípadných zmien a doplnkov je povinný evidovať a ich ukladanie zabezpečovať príslušný stavebný úrad.


Komentár k § 131

Územnoplánovaciu dokumentáciu, vrátane všetkých podkladov k tejto dokumentácii ako aj doklady o prípadných zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie je povinný evidovať príslušný stavebný úrad.

Stavebný úrad je povinný evidovať a archivovať územné rozhodnutia a písomnosti s tým súvisiace.

§ 132

Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa