dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 120 Špeciálne stavebné úrady

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 120 Špeciálne stavebné úrady

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 120

Špeciálne stavebné úrady

(1) Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách pre letecké pozemné zariadenia, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10ma) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné úrady”).

(2)