dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 115 - § 116 Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 115 - § 116 Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby

§ 115

(1) Vyvlastnený pozemok a stavbu možno užívať len na účely, na ktoré boli vyvlastnené.

(2) S užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý boli vyvlastnené, sa musí začať najneskoršie v lehote určenej v rozhodnutí o vyvlastnení; lehota nesmie byť dlhšia ako dva roky.


Komentár k § 115

Vyvlastnenú nehnuteľnosť možno užívať iba na účel, na ktorý bola vyvlastnená. Zákon ustanovuje aj ďalšiu dôležitú podmienku, že s užívaním vyvlastnenej nehnuteľnosti sa má začať najneskoršie v lehote, ktorá je uvedená v rozhodnutí o vyvlastnení, Zákon stanovuje maximálnu dĺžku tejto lehoty na dva roky.

§ 116

(1) Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne rozhodnutie o