dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 111a Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcim vecným bremenám

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 111a Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcim vecným bremenám

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 111a

Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám

(1) Ak je s vyvlastňovanou stavbou alebo pozemkom spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu (10l) od ktorého závisí riadne užívanie inej stavby alebo pozemku, poskytne sa pri jeho zrušení alebo obmedzení primeraná náhrada zodpovedajúca nákladom, ktoré bude treba vynaložiť na zabezpečenie riadneho užívania stavby alebo pozemku. Obdobne sa postupuje pri zrušení alebo obmedzení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bez toho, aby súčasne dochádzalo k vyvlastneniu pozemku alebo stavby, s ktorými je právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené.

(2) Pri zriadení práva zodpovedajúceho