dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 111 Náhrada za pozemky a stavby

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 111 Náhrada za pozemky a stavby

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Náhrada za vyvlastnenie

§ 111

Náhrada za pozemky a stavby

(1) Vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu.

(2) Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a porovnateľnej kvalite.

(3) Ak v priebehu vyvlastňovacieho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a tými, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe viaznu práva zanikajúce vyvlastnením, k dohode o rozdelení náhrady, zloží navrhovateľ náhradu na súde, v ktorého obvode pozemok alebo stavba leží;to isté platí, aj ak ide o záložné práva podľa osobitného predpisu (10jc). Súd rozhodne o