dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 10 Územný plán regiónu

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 10 Územný plán regiónu

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 10

(1) Územný plán regiónu sa spracúva pre časť krajiny s viacerými obcami, v ktorej treba riešiť špecifické rozvojové zámery alebo vykonávať činnosti výrazne ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Územný plán regiónu musí byť v súlade so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja Slovenska a vychádza zo smernej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska.

(2) Územný plán regiónu ustanovuje najmä

a) zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja a rozvoja urbanizácie, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentalistiky a cestovného ruchu,

b) zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia,

c) zásady a