dnes je 20.7.2024

Praktické informácie - Normy - Časti stavieb

Poznáte označenie normy? Alebo jej názov? Pre urýchlené vyhľadávanie použite funkciu hľadať (CTRL+F).

Číslo normy

Názov STN

Dátum vydania

STN 74 2870

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

19.10.1973

STN 74 2870/a

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

1.4.1976

STN EN 524-1

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie tvaru a rozmerov

1.11.2000

STN EN 524-2

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie ohybnosti

1.11.2000

STN EN 524-3

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška obojsmerným ohýbaním

1.11.2000

STN EN 524-4

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie pevnosti pri priečnom zaťažení

1.11.2000

STN EN 524-5

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie pevnosti v ťahu

1.11.2000

STN EN 524-6

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie nepriepustnosti (stanovenie strát vody)

1.11.2000

74 32 Oceľové schodištia a rebríky

STN 74 3282

Oceľové rebríky. Základné ustanovenia

18.5.1989

STN 74 3282/Z1

Oceľové rebríky. Základné ustanovenia

1.12.2004

STN EN 13101

Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody

1.9.2004

74 33 Zábradlia

STN 74 3305

Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia

11.4.1988

74 45 Stropy a podlahy

STN 74 4505

Podlahy. Spoločné ustanovenia

26.10.1987

STN 74 4507

Skúšobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchu

14.4.1981

STN 74 4520

Obklady vnútorných stien a stropov. Obklady z materiálov na báze dreva. Technické požiadavky a skúšky

1.1.2000

STN EN 12781

Obklady stien. Špecifikácia pre korkové dosky

1.12.2001

STN EN 12825

Zdvojené podlahy

1.12.2002

STN EN 13085

Obklady stien. Špecifikácia pre korkové zvitky

1.12.2001

STN EN 13213

Dutinové podlahy

1.12.2001

STN EN 13964

Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy

1.12.2004

74 61 Okná, dvere a prvky drevené a oceľové

STN EN 1026

Okná a dvere. Prievzdušnosť. Skúšobná metóda

1.11.2002

STN EN 1027

Okná a dvere. Vodotesnosť. Skúšobná metóda

1.11.2002

STN EN 107

Metódy skúšania okien. Mechanické skúšky

1.10.1997

STN EN 107/Z1

Metódy skúšania okien. Mechanické skúšky

1.3.2005

STN EN 107/Z2

Metódy skúšania okien. Mechanické skúšky

1.6.2005

STN EN 12046-1

Ovládacie sily. Skúšobná metóda. Časť 1: Okná

1.3.2006

STN EN 12211

Okná a dvere. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšobná metóda

1.11.2002

STN EN 12400

Okná a dvere. Mechanická trvanlivosť. Požiadavky a klasifikácia

01.08.2003

STN EN 12519

Okná a dvere. Terminológia

01.04.2005

STN EN 13049

Okná. Zaťaženie okien ľahkými a ťažkými nárazmi. Skúšobná metóda, bezpečnostné požiadavky a klasifikácia.

1.7.2004

STN EN 13115

Okná. Klasifikácia mechanických vlastností. Zvislé zaťaženie, krútenie a ovládacie sily

1.6.2003

STN EN 13420

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

1.10.2011

STN EN 13421

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

2.10.2011

STN EN 13422

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

3.10.2011

STN EN 13423

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

4.10.2011

STN EN 13426

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

7.10.2011

STN EN 13427

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

8.10.2011

STN EN 13428

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

9.10.2011

STN EN 13429

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

10.10.2011

STN EN 13430

Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda

11.10.2011

74 62 Okná, dvere a prvky drevené a oceľové

STN EN 12045

Okenice a clony s motorickým pohonom. Bezpečnosť pri používaní. Meranie prenášanej sily

1.7.2001

STN EN 12194

Okenice, vonkajšie a vnútorné clony. Nesprávna manipulácia. Skúšobné metódy

1.7.2001

STN EN 12216

Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník a definície

1.3.2004

STN EN 13120

Vnútorné clony. Požiadavky na bezpečnosť

1.11.2009

STN EN 13330

Okenice. Náraz tvrdým predmetom. Skúšobná metóda

01.08.2003

STN EN 14024

Kovové profily s prerušeným tepelným mostom. Mechanické vlastnosti. Požiadavky, preukazovanie vlastností a skúšky

1.4.2005

STN EN 14201

Clony a okenice. Odolnosť proti opakovanému pôsobeniu (mechanická odolnosť). Skúšobné metódy

1.8.2004

STN EN 14202

Clony a okenice. Vhodnosť použitia rúrového a štvorcového motorického pohonu. Požiadavky a skúšobné metódy

1.1.2005

STN EN 14203

Clony a okenice. Možnosť použitia mechanizmov s pákovým držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy

1.8.2004

STN EN 14500

Clony a okenice. Tepelný a optický komfort. Skúšobné a výpočtové metódy

1.12.2008

STN EN 14759

Okenice. Vzduchová nepriezvučnosť. Vyjadrenie akustického výkonu

1.8.2005

STN EN 1933

Vonkajšie rolety. Odolnosť proti zaťaženiu nahromadenou vodou. Skúšobná metóda

1.10.2000

74 63 Svetlíky

STN 74 6350

Oceľové svetlíky. Základné ustanovenia

16.11.1985

74 64 Dvere drevené a oceľové

STN 74 6401

Drevené dvere. Základné ustanovenia

27.12.1977

STN 74 6401/Z1

Drevené dvere. Základné ustanovenia

1.11.2000

STN 74 6401/Z2

Drevené dvere. Základné ustanovenia

01.08.2003

STN 74 6401/Z3

Drevené dvere. Základné ustanovenia

1.5.2007

STN 74 6481

Dvere. Požiadavky a skúšky

1.8.2003

STN 74 6481/Z1

Dvere. Požiadavky a skúšky

1.8.2003

STN 74 6481/Z2

Dvere. Požiadavky a skúšky

1.12.2006

STN 74 6488-1

Otočné dvere. Polodrážka dverového krídla. Meranie a požiadavky

25.5.1987

STN 74 6488-1/Z1

Otočné dvere. Poldrážka dverového krídla. Meranie a požiadavky

1.12.2005

STN 74 6488-2

Otočné dvere. Osadenie závesov na dverovom krídle. Meranie a požiadavky

25.5.1987

STN 74 6488-2/Z1

Otočné dvere. Osadenie závesov na dverovom krídle. Meranie a požiadavky

1.12.2005

STN EN 1121

Dvere. Správanie sa medzi dvoma odlišnými klimatickými prostrediami. Skúšobná metóda

1.11.2002

STN EN 1191

Okná a dvere. Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu. Skúšobná metóda

1.11.2001

STN EN 1192

Dvere. Klasifikácia pevnostných požiadaviek

1.12.2001

STN EN 12046-2

Ovládacie sily. Skúšobná metóda. Časť 2: Dvere

1.12.2001

STN EN 12207

Okná a dvere. Prievzdušnosť. Klasifikácia

1.12.2001

STN EN 12208

Okná a dvere. Vodotesnosť. Klasifikácia

1.12.2001

STN EN 12210

Okná a dvere. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Klasifikácia

1.12.2001

STN EN 12217

Dvere. Ovládacie sily. Požiadavky a klasifikácia

1.2.2005

STN EN 12219

Dvere. Klimatické vplyvy. Požiadavky a klasifikácia

1.12.2001

STN EN 12424

Brány a vráta. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Klasifikácia

1.11.2002

STN EN 12425

Brány a vráta. Odolnosť proti prenikaniu vody. Klasifikácia

1.11.2002

STN EN 12426

Brány a vráta. Priedušnosť. Klasifikácia

1.11.2002

STN EN 12427

Brány a vráta. Priedušnosť. Skúšobná metóda

1.11.2002

STN EN 12428

Brány a vráta. Súčiniteľ prechodu tepla. Požiadavky na výpočet

1.11.2002

STN EN 12433-1

Brány a vráta. Terminológia. Časť 1: Druhy brán a vrát

1.12.2002

STN EN 12433-2

Brány a vráta. Terminológia. Časť 2: Časti brán a vrát

1.12.2002

STN EN 12444

Brány a vráta. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšanie a výpočet

1.11.2002

STN EN 12453

Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom. Požiadavky

1.12.2002

STN EN 12489

Brány a vráta. Odolnosť proti prenikaniu vody. Skúšobná metóda

1.11.2002

STN EN 12604

Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky

1.12.2002

STN EN 12635+A1

Brány a vráta. Montáž a použitie

1.6.2009

STN EN 12833

Rolety na strešné okná. Odolnosť proti zaťaženiu snehom. Skúšobná metóda

1.12.2001

STN EN 12835

Vzduchotesné okenice. Skúška prievzdušnosti

1.11.2002

STN EN 1294

Dverové krídla. Zisťovanie správania sa pri rôznych vlhkostiach pôsobiacich v ustálených klimatických podmienkach súčasne na oboch stranách dverového krídla

1.12.2001

STN EN 12978+A1

Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy

1.11.2009

STN EN 130

Metódy skúšania dverí. Skúška zmeny tuhosti dverových krídiel opakovaným krútením

1.4.1997

STN EN 13123-1

Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Požiadavky a triedenie. Časť 1: Rázová trubica

1.12.2001

STN EN 13123-2

Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Požiadavky a triedenie. Časť 2: Skúška nosnosti

1.11.2004

STN EN 13124-1

Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Skúšobná metóda. Časť 1: Rázová trubica

1.12.2001

STN EN 13124-2

Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Skúšobná metóda. Časť 2: Skúška nosnosti

1.11.2004

STN EN 13125

Okenice a rolety. Dodatočný tepelný odpor. Priradenie triedy prievzdušnosti výrobku

1.12.2001

STN EN 13527

Okenice a rolety. Meranie ovládacej sily. Skúšobné metódy

1.9.2002

STN EN 14501

Rolety a okenice. Tepelný a optický komfort. Charakteristické vlastnosti a triedenie

1.5.2006

STN EN 1529

Dverové krídla. Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť. Triedy tolerancií

1.12.2001

STN EN 1530

Dverové krídla. Všeobecná a miestna rovinnosť. Triedy tolerancií

1.10.2001

STN EN 1932

Vonkajšie okenice a rolety. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšobné metódy

1.12.2001

STN EN 947

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu

1.10.2000

STN EN 947/O1

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu

1.1.2001

STN EN 947/Z1

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu

1.12.2001

STN EN 948

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Zisťovanie odolnosti proti statickému krúteniu

1.10.2001

STN EN 950

Dverové krídla. Zisťovanie odolnosti proti nárazu tvrdým telesom

1.10.2001

STN EN 951

Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

1.10.2000

STN EN 952

Dverové krídla. Všeobecná a miestna rovinnosť. Metóda merania

1.10.2001

74 65 Dvere drevené a oceľové

STN 74 6501

Oceľové zárubne. Spoločné ustanovenia

10.4.1987

STN 74 6550

Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia

8.5.1985

STN 74 6550/a

Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia

1.5.1988

STN 74 6550/Z2

Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia

1.3.1992

STN 74 6550/Z3

Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia

1.11.2000

STN 74 6550/Z4

Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia

1.8.2003

74 69 Vykurovanie, vetranie, klimatizácia a rôzne vybavenie objektov

STN 74 6930

Podlahové rošty oceľové. Spoločné ustanovenia

1.1.1993

74 70 Závesné steny

STN EN 12152

Závesné steny. Priedušnosť. Funkčné požiadavky a klasifikácia

1.7.2003

STN EN 12153

Závesné steny. Priedušnosť. Skúšobná metóda

1.9.2002

STN EN 12154

Závesné steny. Vodotesnosť. Funkčné požiadavky a klasifikácia

1.12.2001

STN EN 12155

Závesné steny. Vodotesnosť. Laboratórna skúška statickým tlakom

1.9.2002

STN EN 12179

Závesné steny. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšobná metóda

1.9.2002

STN EN 13051

Závesné steny. Vodotesnosť. Skúška na mieste

1.6.2003

STN EN 13116

Závesné steny. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Funkčné požiadavky

1.6.2003

STN EN 13119

Závesné steny. Terminológia

1.11.2007

STN EN 13830

Závesné steny. Norma na výrobky

1.8.2004

STN EN 14019

Závesné steny. Odolnosť proti nárazu. Funkčné požiadavky

1.12.2004

74 71 Vykurovanie, vetranie, klimatizácia a rôzne vybavenie objektov

STN 74 7110

Bytové jadrá

16.3.1987

STN 74 7110/a

Bytové jadrá

1.2.1989

STN 74 7110/b

Bytové jadrá

1.3.1989

74 72 Solárna energia, solárne kolektory

STN EN 12975-1+A1

Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Časť 1: Všeobecné požiadavky

1.4.2011

STN EN 12976-2

Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Časť 2: Skúšobné metódy

1.9.2006

STN EN 12977-3

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 3: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy

1.2.2009

STN EN ISO 9488

Slnečná energia. Slovník (ISO 9488:1999)

1.3.2002

STN P CEN/TS 12977-1

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy

1.12.2011

74 73 Vykurovanie, vetranie, klimatizácia a rôzne vybavenie objektov

STN CEN/TS 15231

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Mapovanie medzi prostredím Lonworks a BACnet

1.2.2007

STN EN 13321-1

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy

1.5.2006

STN EN 14908-1

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Sieťový protokol budov. Časť 1: Protokol navrstvenia

1.5.2006

STN EN 14908-2

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Sieťový protokol budov. Časť 2: Komunikačný stočený kanál

1.5.2006

STN EN 14908-3

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 3: Komunikačný kanál po elektrickej sieti. Špecifikácia

1.2.2007

STN EN 14908-4

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 4: Komunikácia IP

1.2.2007

STN EN 14908-5

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

1.10.2009

STN EN 14908-6

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

1.4.2011

STN EN 15500

Riadenie pre aplikácie HVAC. Elektronické zariadenia na individuálnu reguláciu miestností

1.12.2008

STN EN ISO 16484-1

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia

1.4.2011

74 76 Rôzne vybavenie objektov

STN 74 7640

Domové listové schránky

1.1.2000

74 77 Doplnkové časti účelových stavieb

STN EN 1013-3

Profilované plastové dosky prepúšťajúce svetlo pre jednoplášťové strechy. Časť 3: Špeciálne požiadavky a skúšobné metódy pre dosky z polyvinylchloridu (PVC)

1.10.2000

STN EN 12951

Montované príslušenstvo na strechy. Pevne uchytené strešné rebríky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

1.5.2005

STN EN 13050

Závesné steny. Vodotesnosť. Laboratórna skúška pôsobením dynamického tlaku vzduchu a vody

1.11.2011

STN EN 14509

Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie

1.4.2007

STN EN 1462

Žľabové háky na strešné odkvapové žľaby. Požiadavky a skúšky

1.7.2005

STN EN 14782

Samonosný plech na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky

1.6.2006

STN EN 14783

Celoplošne podopierané plechy a pásy na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky

1.1.2007

STN EN 1873

Prefabrikované príslušenstvo na strešnú krytinu. Samostatné svetlíky z plastu. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

1.7.2006

STN EN 501

Materiály na strešné krytiny z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky zo zinkového plechu

1.4.1999

STN EN 502

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z plechov z nehrdzavejúcej ocele

1.10.2001

STN EN 504

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z medeného plechu

1.10.2001

STN EN 505

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z oceľového plechu

1.10.2001

STN EN 506

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z medeného a zinkového plechu

1.1.2009

STN EN 507

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z hliníkového plechu

1.10.2001

STN EN 508-1

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z ocele, hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Časť 1: Oceľ

1.1.2009

STN EN 508-2

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z ocele, hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Časť 2: Hliník

1.1.2009

STN EN 508-3

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z ocele, hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Časť 3: Nehrdzavejúca oceľ

1.1.2009

STN EN 516

Prefabrikované príslušenstvo pre strešnú krytinu a obklad stien. Nástupné konštrukcie na strechu. Strešné lávky, nášľapné plochy a stupne

1.6.2006

STN EN 517

Prefabrikované príslušenstvo pre strešnú krytinu. Strešné bezpečnostné háky.

1.7.2006

STN EN 534+A1

Vlnité asfaltové pásy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

1.9.2010

STN EN 607

Zavesené strešné odkvapové žľaby a ich súčasti vyrobené z PVC-U. Definície, požiadavky a skúšanie

1.9.2005

STN EN 612

Strešné odkvapové žľaby vystužené prednými návalkami a rúry na dažďovú vodu s preloženými spojmi vyrobené z plechu

1.8.2005

74 78 Asfaltové strešné krytiny

STN EN 544

Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

1.12.2011

74 74 Automatizácia v budovách a riadiace systémy

STN EN ISO 16484-2

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Hardvér (ISO 16484-2: 2004)

1.1.2005

STN EN ISO 16484-3

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Funkcie (ISO 16484-3:2005)

1.12.2005

STN EN ISO 16484-5

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2010

1.9.2011

STN EN ISO 16484-6

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2009)

1.9.2009

74 46 Časti stavieb. Podhľady.

STN EN 14716

Napínané podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy

1.6.2005

74 27 Dielce, časti a prvky nenosných konštrukcií

STN EN 14195

Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy

1.7.2005

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV